Aktuellt >> ABB Components underhåll och reparationer
 
2012-07-16
Vi fortsätter med fortlöpande tillverkning, reparations och underhållsarbeten på ABB Components
V-29-30 kommer vi att ha extra personal för att dels väga in montagelinen på E-montage.
Montera ett skyddsnät för fåglar så att de ej kan flyga in och orsaka skada på en transformator m.m.
 
Tillbaka