UTVECKLING & KONSTRUKTION

MASKIN- OCH PRODUKTKONSTRUKTION

Konstruktion efter behov

Vi kan med hjälp av våra konstruktörer erbjuda ett helhetskoncept för problemlösning. Vi är oftast med direkt från start och kan ta hand om allt som rör en produkt eller tjänst. Då vi har fullt utrustade verkstäder för svetsning, bearbetning och montage kan vi hålla korta beslutsvägar och kostnadseffektiva konstruktioner som spar tid och pengar åt er!

AUTOMATION OCH PROGRAMMERING

Styrsystem och programkod för maskiner

Vi har erfarenhet av PLC- och HMI-programmering av de vanligt förekommande styrsystemen på marknaden. Vi har också kompetens inom inbyggda system, robotlösningar och testautomation. Vi programmerar i PLC standardspråk samt andra språk som till exempel C/C++, Python och Java. Vi har även erfarenhet av utveckling i MATLAB Simulink för mer avancerade reglersystem och styrningar.

Vi kan leverera färdiga lösningar eller stötta er med resurser i ert projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer.


SE OCKSÅ

Industriell utveckling, tillverkning och montage. Med hjärtat i Ludvika, Dalarna.

FÖRETAGET