UPPNÅ EN BÄTTRE PRODUKTION

Hjälper industriföretag att uppnå resultat i produktionsprocessen

Vi specialtillverkar produktionsutrustning och maskiner samtidigt som vi erbjuder vardagliga montage, service och industritjänster.
Allt för att få er produktionsvardag att fungera.
Vi har i 19 år underlättat vardagen för olika producerande industriföretag.

KUNDER

PRODUKTIONSUTRUSTNING

Underlätta materialhantering och montage genom anpassad utrustning för er produkt. Vi specialtillverkar lyftverktyg och fixturer som underlättar vardagen för personal och hjälper till att öka effektiviteten.

MASKINTILLVERKNING

Vi hjälper till att effektivisera och kvalitetssäkra er produktion genom att utveckla maskiner och automatiserad utrustning till produktionskedjan.

UNDERLÄTTA PRODUKTIONSFLÖDET

Vi tog fram en lösning i nära samarbete med Hitachi Ludvika för att underlätta produktionsflödet. Lösningen blev en radiostyrd batteridriven transportör som smidigt förflyttar 6 ton last i produktionsmiljön.

BEARBETNING

Med våra CNC-maskiner producerar vi era produkter med hög precision. Vi har specialiserat oss på mindre produktionsserier som exempelvis prototyper och reservdelar.

INDUSTRISERVICE

Vi hjälper till i det vardagliga underhållsarbetet, monterar och demonterar utrustning vid omorganiseringar. Vi har även erfarna svetsare och montörer som kan stötta er verksamhet i produktionen.

Skapa en bättre produktion

Vi vet hur viktigt det är att säkerställa kvalitet och löpande arbeta med förbättringar för att optimera produktionen. I innovativa företag som ligger i framkant krävs ofta snabba förändringar i produktionsflödet, det kan handla om helt nya produkter eller uppgraderingar som gör att förutsättningarna i produktionen behöver uppdateras.

Vi tror på er vision för en förbättrad produktion och hjälper till med de muskler som behövs för att omsätta idé till handling.

Industriell utveckling, tillverkning och montage. Med hjärtat i Ludvika, Dalarna.

TJÄNSTER

Produktionsutrustning
Programmering styrsystem
Maskintillverkning
Bearbetning
Industriservice

PRODUKTER

Transportörer

FÖRETAGET

Om oss
Kontakt