MASKINTILLVERKNING

Utveckling och tillverkning av maskiner för att lösa industrins produktionsutmaningar.

För att ligga i framkant som tillverkande industri krävs ofta någon sorts av maskiner eller automatiserad utrustning för att på ett lönsamt och effektivt sätt tillverka sina produkter. Vi designar maskiner med stort fokus på slutanvändaren för att skapa hållbara och användarvänliga applikationer.

Stort fokus på den slutliga användaren

“Maskiner och automation kan ofta kännas som komplexa saker för den som inte är insatt. Många traditionella automationslösningar saknar helt fokus på användaren och kan därför skapa osäkerheter och frustration hos operatören som i sin tur leder till att maskinen inte används eller producerar som det var tänkt från början.

Vi strävar efter att ta användning av den senaste tekniken för att skapa hållbara och användarvänliga applikationer. Det ska vara enkelt och intuitivt att använda maskinen, oavsett vilka komplexa lösningar maskinen i sig behärskar.”

Jens Sjögren, Programmerare

Inspiration och referensprojekt

Vi skapar lösningen tillsammans

Att utveckla en ny maskin kan vara en stor investering och kan kräva lite extra av de inblandade. Vi tror på att ett bra samarbete lönar sig genom hela processen och skapar de bästa resultaten. För att både ni som beställare och vi som leverantör ska bli nöjda med den tänkta lösningen går utvecklingen ofta genom olika faser:

Uppstart

Vi börjar med ett möte där ni får visa upp er produkt. Eftersom ni redan har koll på produktionsflödet så har ni säkert många bra önskemål på hur ni vill att den nya utrustningen ska fungera.

Konceptdesign

Utifrån de krav ni ställer på utrustningen tar vi fram ett eller flera lämpliga koncept som vi tror på. Vi diskuterar konceptlösningarna med er och bestämmer om vi vill fortsätta till nästa steg eller arbeta vidare i konceptfasen.

Detaljerad design

När vi är nöjda med konceptdesignen fastställer vi vilka komponenter som behövs och konstruerar den tänkta lösningen såväl mekaniskt som elektriskt.

Tillverkning

När den detaljerade designen är klar kan mekaniska delar börja tillverkas och elskåp installeras. Kräver lösningen automatisk styrning så är det ett bra läge för programmeraren att bygga de delar i programmet som inte behöver en färdig maskin för att testköras.

Testning

Vi utför tester på maskinen när den är färdigmonterad i vår verkstad för att säkerställa att den uppnår de krav som var ställda.

Leverans

När båda parter är nöjda levererar vi maskinen till er med tillhörande CE-dokumentation och utbildar vid behov personal gällande utrustningen.

Hör av er till oss så kan vi diskutera idéer.

Industriell utveckling, tillverkning och montage. Med hjärtat i Ludvika, Dalarna.

TJÄNSTER

Produktionsutrustning
Programmering styrsystem
Maskintillverkning
Bearbetning
Industriservice

PRODUKTER

Transportörer

FÖRETAGET

Om oss
Kontakt